Privacy- en cookieverklaring


Yilmazer Auto’s respecteert de privacy van haar klanten en relaties en komt hierbij de wettelijke verplichtingen na die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; ook wel General Data Protection Regulation (GDPR)) daar aan stelt.

Middels deze beknopte privacyverklaring willen wij u graag helderheid en transparantie bieden over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Voor specifieke vragen en/of opmerkingen ten aanzien hiervan kunt u contact met ons opnemen.

Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens) (Artikel 13, lid 2, sub d, van de AVG).

Persoonsgegevens

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens, welke u zelf aan ons verstrekt en noodzakelijk zijn voor het in contact treden. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contact met u op te nemen om essentiële informatie met betrekking tot de uitvoering van onze diensten te kunnen afstemmen
  • Het daadwerkelijk uitvoeren van onze diensten
  • Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor reclamedoeleinden

Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten genomen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke (bijvoorbeeld een medewerker) tussenkomst. Wij gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Antagonist: Webhosting
  • Hexon: Voorraadweergave

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen persoonsgegevens met derden

Wanneer wij uw gegevens aan derden verstrekken, zorgen wij ervoor (middels een overeenkomst) dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan in de overeenkomst is bepaald. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Onze website maakt gebruik van technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Het gebruik van de cookies is noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij ook de werking van de website optimaliseren.

Daarnaast maakt de website gebruik van tracking cookies, die bezoekersgedrag volgen en gebruikt kunnen worden voor advertenties en retargeting. Met deze cookies worden ook doelgroepsstatistieken op een geanonimiseerde wijze verzameld om advertenties gerichter te kunnen plaatsen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser op de juiste manier in te stellen, zodat dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.